Skontaktuj się z nami
Carol

Numer telefonu : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

Wiertarka przeciwpożarowa

June 6, 2020

In order to enable all employees of the company to understand the basic knowledge of firefighting, improve safety awareness, enhance self-protection ability, master the emergency fire response and escape skills, learn to extinguish fires and evacuate personnel and property in an orderly manner to ensure the safety of employees' lives and Company property safety; Aby umożliwić wszystkim pracownikom firmy zrozumienie podstawowej wiedzy o gaszeniu pożarów, poprawić świadomość bezpieczeństwa, zwiększyć zdolność do samoobrony, opanować umiejętność reagowania na pożary w sytuacjach awaryjnych i ucieczkę, nauczyć się gaszenia pożarów oraz ewakuacji personelu i mienia w uporządkowany sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo życia pracowników i bezpieczeństwo mienia firmy; our company organized an actual fire drill for all employees. nasza firma zorganizowała prawdziwą wiertarkę przeciwpożarową dla wszystkich pracowników.

 

Dzięki ćwiczeniom przeciwpożarowym zwiększono świadomość bezpieczeństwa personelu, przetestowano wykonalność i operacyjność planu przeciwpożarowego, znany był proces ratownictwa, który odegrał ważną rolę w promowaniu zdolności dowodzenia, koordynacji i usuwania oraz solidny fundament dla wydajnej i uporządkowanej pracy awaryjnej w przyszłości.