Skontaktuj się z nami
Carol

Numer telefonu : +8618868305036

WhatsApp : +8618868305036

Szkolenie dla FDA - 117 przepisów ustawowych i wykonawczych

June 2, 2020

117 regulacja jest ulepszoną wersją regulacji 110, a jej zmiany znajdują odzwierciedlenie głównie w następujących aspektach: 1, wzmocnienie koncepcji „najpierw zapobieganie”, dodanie treści „zapobiegawczych środków kontroli”, wymaganie od przedsiębiorstw ustanowienia bezpieczeństwa żywności planować, analizować zagrożenia związane z produkowaną przez siebie żywnością, przetwarzać, pakować lub przechowywać oraz opracowywać zapobiegawcze środki kontroli w celu wyeliminowania tych zagrożeń; 2. zwiększyć wymagania dotyczące kontroli alergenów; 3. wymagają od przedsiębiorstw ustanowienia „planu łańcucha dostaw” surowców i materiałów pomocniczych wymagających prewencyjnych środków kontroli opartych na ryzyku oraz wdrożenia działań weryfikacyjnych, takich jak przegląd dokumentów, przegląd na miejscu, pobieranie próbek i testowanie.